, ,

Impremta: La importància del marge de sagnat en impressió

Què és el sagnat en impressió i per què és important per als teus dissenys gràfics?

El sagnat d’impressió és un element vital en el disseny gràfic que actua com un marge de seguretat. Aquest marge addicional s’afegeix al voltant del disseny per garantir que les imatges o colors de fons arribin fins al vora del paper.

La importància del marge de sagnat

El sagnat és essencial per a qualsevol tipus de material imprès, ja siguin flyers, targetes, llibres, revistes o adhesius. La seva funció principal és assegurar un tall precís i prevenir la presència de marges blancs no desitjats al voltant del disseny.

Què passa si no hi ha marge de sagnat al meu disseny?

Tot i la precisió de la maquinària moderna, durant el procés d’impressió, manipulació i tall, poden ocórrer lleugeres variacions degut a factors com el moviment del paper, la temperatura o la humitat. L’absència de sagnat podria resultar en marges blancs al voltant del disseny. Un sagnat estàndard de 3 mm a cada costat minimitza aquest risc i assegura resultats desitjats.

Exemple:

A la imatge adjunta, el costat esquerre mostra un disseny amb sagnat, proporcionant un marge de seguretat per al tall i garantint un bon acabat. En contrast, el costat dret representa un disseny sense sagnat, augmentant el risc d’un acabat no desitjat.

Com pots crear el marge de sagnat en el teu disseny

La implementació del marge de sagnat varia segons el programa o plataforma que utilitzis. La majoria de programes de disseny moderns, com Adobe InDesign i Illustrator, inclouen opcions específiques per configurar el sagnat tant en el disseny com en l’exportació a PDF. Altres plataformes com Canva ofereixen també la possibilitat de crear un PDF amb marques de tall i sagnat.

Si el programa que utilitzes no disposa d’aquesta opció ja sigui Photoshop, Word, Powerpoint, etc., o no saps com afegir-la, sempre pots configurar la pàgina amb 3mm extres perimetralment. Així, per a un DinA4 amb mesures de 210x297mm, hauries de configurar la pàgina a 216x303mm, tenint en compte que els 3mm perimetral s’aniran tallats.