,

Disseny Gràfic vs. Disseny UX vs. Disseny UI vs. Disseny Web en Arts Gràfiques i impressió

DISEÑO GRÁFICO VS. DISEÑO UX VS. DISEÑO UI VS. DISEÑO WEB: COMPARACIÓN Y RELACIÓN EN LAS ARTES GRÁFICAS E IMPRESIÓN

Explora les diferències i relacions entre Disseny Gràfic vs. UX vs. UI vs. Web i el seu impacte en arts gràfiques i impressió.

En aquest article, explorarem les diferències entre quatre disciplines importants del disseny: disseny gràfic, disseny UX, disseny UI i disseny web, així com la seva relació amb les arts gràfiques i la impressió.

Disseny Gràfic: Comunicació Visual

Disseny Gràfic vs. UX vs. UI vs. Web
Disseny Gràfic vs. UX vs. UI vs. Web

El disseny gràfic és una disciplina que combina creativitat, comunicació i habilitats tècniques per produir peces visuals impactants. Aquí tens alguns exemples de com s’aplica el disseny gràfic en diferents materials impresos:

 1. Fulletons i Tríptics:
  • Són eines versàtils per promoure productes, serveis o esdeveniments. Un bon disseny gràfic en un fullet ha de captar l’atenció, organitzar la informació de manera clara i utilitzar imatges i colors rellevants.
  • Els tríptics són fulletons plegats en tres parts. Són ideals per presentar informació detallada sobre un tema específic. + informació
 2. Revistes i Diaris:
  • El disseny gràfic a revistes i diaris inclou la maquetació de pàgines, l’elecció de tipografies, la creació de gràfics i la selecció d’imatges. Cada pàgina ha de ser atractiva i fàcil de llegir.
  • Les portades de revistes són un exemple icònic de disseny gràfic. Han de ser impactants i reflectir el contingut de la publicació. + informació
 3. Cartells i anuncis publicitaris:
  • Els cartells són grans i cridaners. El disseny gràfic en cartells ha de transmetre un missatge clar des de la distància.
  • Els anuncis publicitaris a mitjans impresos, com ara tanques publicitàries o anuncis a revistes, requereixen un disseny atractiu per captar l’atenció del públic. + informació
 4. Papereria Corporativa:
  • El disseny gràfic en targetes de presentació, paper de carta, sobres i altres elements de papereria corporativa és crucial per transmetre una imatge professional i coherent d’una empresa. + informació
 5. Envasos i Etiquetes:
  • El disseny gràfic en envasos i etiquetes influeix en la percepció del producte. Ha de ser atractiu, informatiu i reflectir la identitat de la marca. + informció
 6. Catàlegs i Manuals:
  • Els catàlegs i manuals requereixen un disseny gràfic que organitzi la informació de manera lògica i atractiva. Les imatges, els gràfics i la tipografia han de treballar plegats per guiar el lector. + informació

Disseny UX: Experiència de l’Usuari

Disseny Gràfic vs. UX vs. UI vs. Web
Disseny Gràfic vs. UX vs. UI vs. Web

El disseny UX se centra a crear experiències significatives i satisfactòries per als usuaris en interactuar amb productes o serveis digitals. Els dissenyadors UX investiguen les necessitats i els desitjos dels usuaris, creen prototips d’interfícies i fan proves per garantir la usabilitat i l’eficàcia. Aquest enfocament es tradueix en interfícies intuïtives, fluxos de navegació fluids i una interacció sense friccions, cosa que millora la satisfacció de l’usuari i la fidelitat a la marca.

Tot i que generalment associem el disseny UX amb productes digitals, també podem aplicar els seus principis al món físic de les arts gràfiques i la impressió. Aquí teniu alguns exemples de com el disseny UX es relaciona amb materials impresos:

 1. Disseny de Revistes i Diaris:
  • Simplicitat: Les revistes i diaris ben dissenyats segueixen una estructura clara. Els títols, subtítols i columnes són fàcils de llegir. La tipografia i l’espaiat es trien amb cura per garantir una experiència de lectura fluida.
  • Usabilitat: La disposició de les pàgines ha de guiar el lector de manera intuïtiva. Els elements com ara els índexs, les seccions i els gràfics han d’estar ben organitzats.
 2. Fullets i Catàlegs:
  • Simplicitat: Els fulletons i catàlegs han de ser concisos i directes. La informació clau ha de destacar, i les imatges n’han de complementar el contingut.
  • Usabilitat: És fàcil trobar la informació que es busca? Els productes estan lògicament agrupats? El disseny ha de facilitar la cerca i la comprensió.
 3. Packaging i Etiquetes:
  • Simplicitat: Les etiquetes de productes han de ser clares i concises. Els usuaris han de saber d’una ullada què conté el paquet o com fer servir el producte.
  • Usabilitat: El disseny ha de considerar l’ergonomia i la llegibilitat. És fàcil llegir les instruccions o la llista dingredients?
 4. Targetes de Visita i Papereria Corporativa:
  • Simplicitat: Les targetes de visita només han de contenir la informació essencial. El disseny ha de ser net i professional.
  • Usabilitat: La informació està organitzada de manera lògica? És fàcil trobar el número de telèfon o ladreça de correu electrònic?
 5. Invitacions i Postals:
  • Simplicitat: Les invitacions i les postals han de comunicar l’ocasió de manera clara. Cal destacar els detalls de l’esdeveniment.
  • Usabilitat: La data, hora i lloc són visibles? El disseny reflecteix el to de lesdeveniment?

Disseny UI: Interfície d’usuari

Disseny Gràfic vs. UX vs. UI vs. Web
Disseny Gràfic vs. UX vs. UI vs. Web

La interfície d’usuari (UI) fa referència al disseny visual i funcional dels elements amb què interactuen els usuaris en un producte digital. Els dissenyadors UI se centren en aspectes com ara la disposició dels elements, la selecció de colors, la tipografia i la creació d’icones i botons. L’objectiu és crear una experiència d’usuari atractiva i coherent que reflecteixi la identitat de la marca i faciliti la interacció de l’usuari amb el producte.

Encara que el disseny d’interfície d’usuari (UI) s’associa generalment amb productes digitals, també podem trobar exemples de la seva aplicació en materials impresos. Aquí tens alguns casos:

 1. Disseny de Targetes de Visita:
  • Simplicitat: Les targetes de visita han de ser netes i fàcils de llegir. El disseny UI es reflecteix en lelecció de tipografia, colors i disposició.
  • Usabilitat: La informació està organitzada de manera lògica? És fàcil trobar el número de telèfon o ladreça de correu electrònic? Un bon disseny UI garanteix que els detalls siguin accessibles.
 2. Menús de Restaurants o Cafeteries:
  • Simplicitat: Els menús han de ser clars i atractius. El disseny UI es manifesta a la disposició dels plats, les categories i els preus.
  • Usabilitat: Els clients poden navegar fàcilment per les opcions? Les icones o il·lustracions ajuden a comprendre els plats?
 3. Fullets promocionals:
  • Simplicitat: Els fullets han de comunicar la informació clau de manera concisa. El disseny UI es reflecteix a l’elecció d’imatges, icones i fonts.
  • Usabilitat: Els elements visuals guien el lector? És fàcil trobar detalls sobre ofertes o esdeveniments?
 4. Etiquetes de Productes:
  • Simplicitat: Les etiquetes de productes han de ser llegibles i atractives. El disseny UI s’aprecia a la disposició d’ingredients, instruccions i logotips.
  • Usabilitat: Els clients poden escanejar ràpidament l’etiqueta per obtenir la informació necessària?
 5. Invitacions i Targetes de Felicitació:
  • Simplicitat: Les invitacions han de ser visualment agradables. El disseny UI es manifesta en lelecció de colors, tipografia i elements decoratius.
  • Usabilitat: La informació sobre l’esdeveniment és clara? El disseny convida a la celebració?

Disseny Web: Creació de Llocs Web

Disseny Gràfic vs. UX vs. UI vs. Web
Disseny Gràfic vs. UX vs. UI vs. Web

El disseny web combina elements del disseny gràfic, el disseny UX i el disseny UI per crear interfícies digitals que siguin tant atractives com a funcionals. Ara, vegem com es relaciona amb altres conceptes:

 1. Disseny Gràfic:
  • El disseny gràfic s’ocupa de la creació d’elements visuals, com ara logotips, il·lustracions i gràfics. Encara que no és exclusiu del disseny web, un bon disseny gràfic és essencial per a laparença estètica dun lloc o una aplicació.
  • Per exemple, els dissenyadors gràfics s’encarreguen d’escollir colors, tipografies i composicions que reflecteixin la identitat de la marca a la interfície web.
 2. Disseny UX (Experiència d’Usuari):
  • El disseny UX se centra en lexperiència general de lusuari en interactuar amb un producte o servei digital. Considera aspectes com ara la usabilitat, l’accessibilitat i la satisfacció de l’usuari.
  • Per exemple, el disseny UX es preocupa per la navegació, lestructura de contingut i la facilitat dús en un lloc web.
 3. Disseny UI (Interfície d’Usuari):
  • El disseny UI s’enfoca a la part visual i funcional de la interfície d’un producte digital. Això inclou elements com ara botons, icones, tipografies i disposició d’elements.
  • Per exemple, el disseny UI s’encarrega de dissenyar botons, menús i elements visuals en una aplicació mòbil.

En definitiva, si alguna vegada et trobes admirant un fulletó ben dissenyat, una portada de revista, una bona app que compleix la seva comesa i és atractivament visual o has navegat per una web, recorda que darrere aquesta bellesa hi ha un/a dissenyador/a gràfic, un/a dissenyador/a UX, un/a dissenyador UI o un/a dissenyador/a web que ha aplicat la seva creativitat i habilitats per comunicar de manera efectiva.

Les imatges d’aquesta pàgina les podeu trobar a Freepik